Początki pisma


Najstarszymi zwiastunami pisma były znaki miejscowe- symbole służące do wyrażania pewnych idei - gmerki, ciosna graniczne, piętna zwierzęce, znaki na broni, naczyniach, sprzętach.  Pierwotnym środkiem przekazywania pewnych myśli były też karby (wręby np. na laskach pasterskich) i węzły.  
Początków pisma należy szukać w obrazie, o czym świadczy piktografia czyli pismo obrazkowe, w którym nie używa się liter, ale symboli (piktogramów), odpowiadających wyrazom. Pierwotnie były to tylko przedmioty, które wychwytywał zmysł wzroku. W następnej kolejności uzupełniono symbole obrazkowe o pojęcia abstrakcyjne, które przedstawiane za pomocą przedmiotu fizycznego za pomocą którego najłatwiej było to pojęcie abstrakcyjne skojarzyć. Takim pismem - pojęciowo-obrazkowym posługują się do dzisiaj Chińczycy, a ich pismo należy do najstarszych żywotnych pism na świecie - liczy ponad 400 lat.
W starożytnej Mezopotamii powstało również pismo obrazkowe - klinowe, które od Sumerów przejęli Babilończycy i Akkadyjczycy. 
Egipcjanie wynaleźli swój własny rodzaj pisma nazwany pismem hieroglificznym, które z pisma czysto obrazkowego przeszło w pismo spółgłoskowo-obrazkowe, które umożliwiało oddawanie za pomocą  hieroglifu (znaku) końcówek gramatycznych lub składanie całych wyrazów. Następnie ewoluował ten rodzaj pisma w kierunku pisma hieratycznego (III tys.), a następnie demotycznego (X w. p.Chr.).
Pismo alfabetyczne na bazie alfabetu spółgłoskowego, zwane pismem fenickim, zawdzięczamy Hebrajczykom (mieszkańcom Kanaanu) -jednemu z szczepów Semitów kananejskich zamieszkujących Palestynę i Syrię.
Można powiedzieć, że pierwszym "prawdziwym" alfabetem ( z oznaczeniami samogłosek) był alfabet grecki ( początek I tysiąclecia p.n.e.). Pismo greckie wywodzi się z połączenia pisma fenickiego i hebrajskiego około X – IX w.p.n.e. W X w. p.n.e. wzbogaconego o samogłoski: A alpha, E epsilon, O omikron, Y ypsilon a także I iota. Mitografowie natomiast podają, że do powstania pisma greckiego przyłożyli się: Mojry (córki Zeusa i Temidy), Palamedes oraz Hermes. Natomiast Kadmos – mityczny założyciel Teb, sprowadził je do Grecji. Około V w. p.n.e. wyodrębniły się trzy odmiany tego pisma, które dały początek większości współczesnych pism. Około 403 p.n.e. powstał grecki alfabet klasyczny, który w prawie niezmienionej formie obowiązuje do dnia dzisiejszego. PoczątkowoGrecy pisali tak, jak Fenicjanie ( od prawej do lewej strony), potem zróżnicowano sposób pisania pisząc raz od prawej, raz od lewej, by w końcu zacząć pisać w sposób przyjęty aż do dziś - od lewej do prawej.
Rzymianie przyjęli pismo od Greków za pośrednictwem Etrusków w VII w. p.n.e. Przystosowali oni niektóre litery alfabetu greckiego do dźwięków z własnej mowy i tak wyłoniło się pismo łacińskie.